Stichting Oudemans

DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel:

1. het in stand houden van het landgoed Schovenhorst te Putten, aangemerkt als landgoed zoals bedoeld in artikel 1 der Natuurschoonwet 1928, teneinde het wetenschappelijk en landschappelijk belang daarvan voor de Nederlandse samenleving te bevorderen en het blijvend in de praktijk te doen functioneren ten behoeve van een doelmatige, economische bosbouw in Nederland, met bijzondere zorg voor het behoud en de ontwikkeling van het aan dat landgoed eigen natuur en landschapsschoon en het derhalve aldus dienstbaar te doen zijn aan wetenschap, praktijk en voorlichting.

2. het bevorderen van de bosbouw in bovenbedoelde zin Nederland in het algemeen en op de Veluwe in het bijzonder.

Naam ANBI: Stichting Oudemans
Ook bekend als: Stichting Oudemans
Telefoonnummer: 0341 351207

K.v.K. 41035482
RSIN/Fiscaal nummer: 816133682
E-mail: info@schovenhorst.nl

Adres: Garderenseweg 93
Postcode: 3881 GK
Plaats: Putten

Postadres: Garderenseweg 93
Postcode: 3881GK
Plaats: Putten

Onze bestuurssamenstelling

C.A.J.A. Oudemans, voorzitter
M.G.C. Brasz-Kaarsgaren, penningmeester
G. Borgman, secretaris
E.M. Oudemans-van Liebergen, lid
E. Schurer, lid

Ons beloningsbeleid Bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegelden. Er is geen personeel in dienst.

Financiële verantwoording 2022
Download hier onze financiële verantwoording 2022

Financiële verantwoording 2021
Download hier onze financiële verantwoording 2021

Financiële verantwoording 2020
Download hier onze financiële verantwoording 2020

Financiële verantwoording 2019
Download hier onze financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2018
Download hier onze financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2017
Download hier onze financiële verantwoording 2017

Financiële verantwoording 2016
Download hier onze financiële verantwoording 2016

Financiële verantwoording 2015
Download hier onze financiële verantwoording 2015

Financiële verantwoording 2014
Download hier onze financiële verantwoording 2014

Financiële verantwoording 2013
Download hier onze financiële verantwoording 2013

Financiële verantwoording 2012
Download hier onze financiële verantwoording 2012

Inleiding:
De stichting Oudemans heeft ten doel:

 1. het in stand houden van het landgoed Schovenhorst te Putten, aangemerkt als landgoed zoals bedoeld in artikel 1 der Natuurschoonwet 1928, teneinde het wetenschappelijk en landschappelijk belang daarvan voor de Nederlandse samenleving te bevorderen en het blijvend in de praktijk te doen functioneren ten behoeve van een doelmatige, economische bosbouw in Nederland, met bijzondere zorg voor het behoud en de  ontwikkeling van het aan dat landgoed eigen natuur en landschapsschoon en het derhalve aldus dienstbaar te doen zijn aan wetenschap, praktijk en voorlichting.
 2. het bevorderen van de bosbouw in bovenbedoelde zin in Nederland in het algemeen  en op de Veluwe in het bijzonder.

Landgoed Schovenhorst (177,5 ha) is gelegen ten oosten van Putten, op de noordwestflank van het Veluwemassief op de uitlopers van de stuwwal. Het landgoed bestaat grotendeels uit bos (147 ha). Daarnaast zijn er een paar landbouwterreintjes,  er bevinden zich een aantal gebouwen op het terrein en de boomcollectie (arboretum en pineta als bomentuinen ) is  onderdeel van het landgoed. De bomentuinen  hebben een officiële museumregistratie en en de boomcollectie behoort tot de (gedecentraliseerde) Nationale Plantencollectie. Landgoed Schovenhorst heeft de NSW-status.

Het primaire doel van de eigenaar van het landgoed, de BV Landgoed Schovenhorst, is – als voortzetting van het pionierswerk van eerdere generaties eigenaren- het behoud en ontwikkeling van de aan dit landgoed eigen bossamenstelling, natuur- en landschapsschoon ten behoeve van recreatie, educatie en wetenschap. Stichting Oudemans heeft 95% van de aandelen in de landgoedvennootschap in handen en heeft ten aanzien van de instandhouding en het functioneren van het landgoed min of meer dezelfde doelstelling als de vennootschap.

Hoofdpunten van beleid:

 • Het verwerven en houden van aandelen in landgoed Schovenhorst b.v. en vanuit deze rol (als groot-aandeelhouder) toezien op het beheer van het landgoed ten einde het duurzaam voortbestaan en functioneren van het landgoed te kunnen waarborgen.
 • Het bij dragen aan het museale beheer van de boomcollectie op het landgoed.
 • Het zo mogelijk financieel ondersteunen van activiteiten ven de landgoedvennootschap, gericht op het in stand houden van de landgoedkwaliteit en het functioneren van het landgoed.
 • Het initiëren, stimuleren en (financieel) ondersteunen van onderzoek naar  en communicatie over  het functioneren van bosbouw en het bosbeheer in Nederland en daarbuiten.

2022

 • Faciliteren van hermeting en analyse van langlopend onderzoek naar bosontwikkeling in uitkapbeheer Kolkbos
 • Beschikbaar stellen boomcollectie van landgoed Schovenhorst voor  bemonstering voor  onderzoek naar de reactie van coniferen op (veranderingen in) klimaat.
 • Beschikbaar stellen locatie en faciliteiten voor Onderzoeknetwerk twitterende bomen: gericht op integratie van ecofysiologie, houtvorming, houtanatomie en dendrochronologie (Twittering tree).  Ute Sass-Klaassen, Wageningen Universiteit
 • Faciliteren van het Loglife onderzoeksproject op landgoed Schovenhorst: in dit langlopende project wordt de houtafbraak in bossen op een systematische manier onderzocht . Dit om het proces beter te begrijpen en klimaatmodellen rond koolstofvastleg beter te onderbouwen. Een project van( onder meer) professor  Johannes H. C. Cornelissen Systems Ecology, VU University Amsterdam, Ute Sass-Klaassen ,  assistant professor at the Forest Ecology and Forest Management Group at Wageningen University en Mariet M. Hefting,  assistant professor at the Ecology and Biodiversity Group at Utrecht University.

2021

 • Beschikbaar stellen boomcollectie van landgoed Schovenhorst voor  bemonstering voor  onderzoek naar de reactie van coniferen op (veranderingen in) klimaat.
 • Beschikbaar stellen locatie en faciliteiten voor Onderzoeknetwerk twitterende bomen: gericht op integratie van ecofysiologie, houtvorming, houtanatomie en dendrochronologie (Twittering tree).  Ute Sass-Klaassen, Wageningen Universiteit
 • Faciliteren van het Loglife onderzoeksproject op landgoed Schovenhorst: in dit langlopende project wordt de houtafbraak in bossen op een systematische manier onderzocht . Dit om het proces beter te begrijpen en klimaatmodellen rond koolstofvastleg beter te onderbouwen. Een project van( onder meer) professor  Johannes H. C. Cornelissen Systems Ecology, VU University Amsterdam, Ute Sass-Klaassen ,  assistant professor at the Forest Ecology and Forest Management Group at Wageningen University en Mariet M. Hefting,  assistant professor at the Ecology and Biodiversity Group at Utrecht University.

2020

 • Beschikbaar stellen boomcollectie van landgoed Schovenhorst voor  bemonstering voor  onderzoek naar de reactie van coniferen op (veranderingen in) klimaat.
 • Beschikbaar stellen locatie en faciliteiten voor Onderzoeknetwerk twitterende bomen: gericht op integratie van ecofysiologie, houtvorming, houtanatomie en dendrochronologie (Twittering tree).  Ute Sass-Klaassen, Wageningen Universiteit
 • Faciliteren van het Loglife onderzoeksproject op landgoed Schovenhorst: in dit langlopende project wordt de houtafbraak in bossen op een systematische manier onderzocht . Dit om het proces beter te begrijpen en klimaatmodellen rond koolstofvastleg beter te onderbouwen. Een project van( onder meer) professor  Johannes H. C. Cornelissen Systems Ecology, VU University Amsterdam, Ute Sass-Klaassen ,  assistant professor at the Forest Ecology and Forest Management Group at Wageningen University en Mariet M. Hefting,  assistant professor at the Ecology and Biodiversity Group at Utrecht University.

2019

 • Beschikbaar stellen boomcollectie van landgoed Schovenhorst voor  bemonstering voor  phd-onderzoek naar de reactie van coniferen op (veranderingen in) klimaat.  Het Inmaakhuis op het landgoed Schovenhorst is beschikbaar gesteld aan de phd-onderzoeker om te wonen gedurende de maanden van bemonstering en om er gasuitwisselingsmetingen te doen.

2018

 • Bijdrage van € 1.000 aan de uitgave van het Praktijkboek Bosbeheer: Bij het beheer van bossen is vakkennis onontbeerlijk. Ingrepen van een bosbeheerder kunnen decennia lang doorwerken in het bos. Vakkennis vormt daarom één van de pijlers van duurzaam bosbeheer. De afgelopen jaren is door bijna 80 deskundigen uit zowel Nederland als Vlaanderen gewerkt aan het samenstellen van het nieuwe Praktijkboek Bosbeheer. In 17 hoofdstukken komen alle aspecten van praktisch bosbeheer aan bod, waaronder verjongen, blessen, bosexploitatie, opsnoeien, meten en inventariseren, houtverkoop, maatregelen voor natuurwaarden en communicatie.
  Het boek is gericht op iedereen die meer wil leren over het beheer van bossen, van studenten tot boseigenaren en van beheerders tot beleidsmakers
 • Bijdrage van € 1.500 aan het PhD onderzoek: Hoe reageren coniferen op klimaat? Prof. Lourens Poorter, Dr. Frank Sterck (promotoren) & Yanjun Song (PhD),Leerstoelgroep Bosecologie en Bosbeheer, Wageningen Universiteit. Deze nieuwe inzichten zijn van groot belang voor het bosbeheer gericht op klimaatbestendige en productieve coniferensoorten. Voor dit onderzoek  willen we gebruik maken van de unieke experimentele bossen uit Landgoed Schovenhorst, zoals het drie continentenbos:daar staan coniferen soorten afkomstig uit verschillende gebieden uit Europa, Amerika en Azië.
 • Kwijtschelding van verschuldigde rente ad ca. € 25.000 op lening aan stichting Schovenhorst

2017-heden

 • Beschikbaar stellen locatie en faciliteiten voor Onderzoeknetwerk twitterende bomen: ontwikkeling van een model over relatie kool en waterhuishouding van de boom (vitaliteit) en radiale groei . Gericht op integratie van ecofysiologie, houtvorming, houtanatomie en dendrochronologie (Twittering tree).  Ute Sass-Klaassen, Wageningen Universiteit

2017

 • Organiseren, faciliteren en financieren seminar ‘De relevantie van exoten voor de Nederlandse bosbouw’
 • Kwijtschelding van verschuldigde rente ad ca. € 25.000 op lening aan stichting Schovenhorst

2015-heden

 • Faciliteren van het Loglife onderzoeksproject op landgoed Schovenhorst: in dit langlopende project wordt de houtafbraak in bossen op een systematische manier onderzocht . Dit om het proces beter te begrijpen en klimaatmodellen rond koolstofvastleg beter te onderbouwen. Een project van( onder meer) professor  Johannes H. C. Cornelissen Systems Ecology, VU University Amsterdam, Ute Sass-Klaassen ,  assistant professor at the Forest Ecology and Forest Management Group at Wageningen University en Mariet M. Hefting,  assistant professor at the Ecology and Biodiversity Group at Utrecht University.