Vacature

Directeur/Rentmeester van  Landgoed Schovenhorst B.V.

Landgoed Schovenhorst (177 ha) is gelegen ten oosten van Putten, op de noordwestflank van het Veluwemassief. Het landgoed bestaat grotendeels uit bos en bijzondere bomentuinen. Daarnaast bevindt zich een aantal gebouwen op het terrein. De eigenaar van het landgoed, Landgoed Schovenhorst B.V. , richt zich op de duurzame instandhouding van het landgoed en het behoud en de ontwikkeling van de kenmerkende bossamenstelling en bomencollecties, ten behoeve van recreatie, educatie en wetenschap.

Omdat de huidige rentmeester met pensioen gaat, zoekt Landgoed Schovenhorst B.V.  een

Directeur/Rentmeester (0,4 fte)

Plek in de organisatie:

  • De directeur/rentmeester is in dienst van Landgoed Schovenhorst B.V. en is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap. Het bestuur van de stichting Oudemans (grootaandeelhouder in de vennootschap) fungeert als Raad van Commissarissen.
  • De directeur/rentmeester geeft leiding aan medewerkers en vrijwilligers op het landgoed.

Taken
De directeur/rentmeester  bestuurt de landgoedvennootschap en beheert Landgoed Schovenhorst ,

waarbij hij/zij:

  • de identiteit en duurzame instandhouding van het landgoed waarborgt;
  • een gezonde exploitatie voert bij een zo mogelijk gelijkblijvend vermogen;
  • het landgoed vertegenwoordigt ten opzichte van derden, extern en intern;
  • het kenmerkende bosbeheer op eigentijdse wijze voort zet, gericht op een meervoudige functievervulling;
  • de onderhoudstoestand van de gebouwen bewaakt en de economische bijdrage van deze gebouwen aan de exploitatie van het landgoed optimaliseert;
  • het (wetenschappelijk) beheer voert over de bomencollectie;
  • de recreatieve/ educatieve infrastructuur van het landgoed exploiteert en ontwikkelt;
  • bijdraagt aan de wetenschappelijk educatieve doelstellingen van  stichting Oudemans.

Kennis en vaardigheden
Wij vragen: Kennis van en ervaring met hedendaags bosbeheer, affiniteit met wetenschappelijk beheer van boomcollecties, kennis van relevante wet- en regelgeving, financieel beheer en administratie.

U bent in staat om zelfstandig te werken, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en u kunt leiding geven.

U bent bovendien een verbindende persoonlijkheid die enthousiasmerend is naar medewerkers en vrijwilligers en communicatief vaardig naar stakeholders zoals bestuur,  aandeelhouders, pachters/ huurders, gemeente, e.d.

U hebt een opleiding op academisch of hbo-niveau, in bosbeheer of aanverwante studierichting. En u hebt aantoonbare ervaring met rentmeesterstaken en ervaring met het voeren van directie.

Verdere informatie is opvraagbaar  bij  de huidige rentmeester (Jop de Klein: 06 54916405 jop.de.klein@schovenhorst.nl ) of bij de voorzitter van de RvC (C.A.J.A.  Oudemans: 06 54237051)

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 15 februari 2021, deze kan gemaild worden naar bestuur@schovenhorst.nl of per post naar Garderenseweg 93, 3881 GK Putten